OrchestraSSS

Orchestra Yasal Yapının Oluşturulması

Şirketlerin yasal yapıları 3 seviyede oluşmaktadır: Şirket kodu, personel alanı ve personel alt alanları.

Şirket kodları: Tüzel bilanço sahibi olan en üst yapıdır.

Personel alanı: Coğrafi bölgelerdir, şirket kodlarına bağlıdır.

Personel alt alanı: Yasal işyerleridir, personel alanlarına, personel alanı üzerinden de şirket kodlarına bağlıdırlar.

Şirket Kodları

Şirket kodu en tepe organizasyon yapısıdır. Bilançosu olan her tüzel kişilik bir şirket kodu olarak tanımlanmalıdır, Orchestra içerisinde birden fazla şirket kodu tanımlayabilirsiniz. 

Şirket kodları kod ve unvan şeklinde tanımlanır. Kod alanı mutlaka dört karakter olmalıdır. Ünvan ise en fazla yirmi beş karakter olabilir.

Örnek olarak HRSP İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi aşağıdaki şekilde tanımlanabilir

Kod: HRSP

Unvan: HRSP İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi

İlgili uyarlama adımları;

  • Ayarlar > Personel Yönetimi > Şirket Kodları

Personel Alanlarının Oluşturulması

Personel alanları şirket kodlarına bağlı yapılardır.

Personel alanları işyerlerini gruplamak için kullanılır. Coğrafi bölgeler olarak tanımlanır, yasal bir karşılığı yoktur. Sadece raporlama amaçlı işyerlerini gruplamak için kullanılır.

Örnek olarak İstanbul Bölge, Ege Bölge gibi.

PAlan Kodu Personel Alan Tanımı Şirket Kodu
3400 İstanbul Bölge HRSP
3500 İzmir Bölge HRSP

 

İlgili uyarlama adımları;

  • Ayarlar > Personel Yönetimi > Personel Alanları

Personel Alt Alanlarının Oluşturulması

Yukarıdaki bölgeler de olan işyerleri ise personel alt alanı olarak bu adımda tanımlanmalıdır.

Personel alt alanları SSK işyerleri olarak da düşünülebilir, örnek olarak İstanbul bölge personel alanınıza bağlı iki işyeri düşünelim, bu durumda işyerleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

PAltAlan Kodu Personel Alan Tanımı Personel Alanı
3401 Merkez Ofis 3400
3402 Fabrika 3400

 

İlgili uyarlama adımları;

  • Ayarlar > Personel Yönetimi > Personel Alt Alanları

Çalışanların Gruplandırılması

Şirket içerisinde çalışanlar bordro, puantaj ve diğer şirket özel haklarından dolayı gruplandırılmalıdırlar. Örnek olarak beyaz yaka ya da mavi yakalı çalışanlar, yöneticiler, şirket ortakları, üniversite ya da lise stajyerleri bu gruplamalara örnek olarak verilebilir.

Orchestra da çalışanlar iki uyarlama adımında gruplanmaktadırlar. Birincisi çalışan grupları; bu normal, emekli, çırak, yabancı ve diğer gibi yasal statülerdir. İkincisi ise yukarda verdiğimiz örnekler gibi beyaz yakalı, mavi yakalı gibi düşünülmelidir. Bu gruplamaları düşünürken bordro, puantaj ve raporlama ihtiyaçlarınızı düşünmelisiniz.

Çalışan grupları ve çalışan alt gruplarını tamamladıktan sonra çalışan alt gruplarını çalışan gruplarına bağlamayı unutmayın. Her çalışan alt grubu mutlaka en az bir çalışan grubuna bağlı olmalıdır.

İlgili uyarlama adımları;

  • Ayarlar > Personel Yönetimi > Çalışan Grupları
  • Ayarlar > Personel Yönetimi > Çalışan Alt Grupları
  • Ayarlar > Personel Yönetimi > Çalışan Grup-Alt Grupları Eşlemeleri

Sonuç

Bu adımları tamamladığınızda şirket ya da şirketlerinizin yasal yapısını orchestra da oluşturmuş olacaksınız. Bir sonraki adımda idari yapınızı oluşturabilirsiniz.

 

Yorumlar kapalı