OrchestraUyarlamalar

Bordro Modülü Uyarlamaları

Bordro modülü ile şirketinizdeki çalışanlarınıza bordrolar düzenleyebilir, bordro sonrası raporlamalar yaparak, zarflarını bastırabilirsiniz. ESS ve elektronik imza modüllerini de kullanarak çalışanlarınızın kendi zarflarını kendilerinin görmelerini sağlayarak, imzalamalarını da sağlayabilirsiniz.

Ancak modülü kullanabilmeniz için aşağıdaki uyarlama adımlarını tamamlamanız gerekmektedir;

Bordro Alt Birimleri

Bordrosu farklı tarihlerde çalışacak çalışan bordro alt birimleri ile ayrıştırılırlar. Bu adımda ihtiyacınıza göre bordro alt birimlerinizi tanımlayın.

Örnek olarak;

  • Aylıklı bordrolar
  • Mavi yaka bordrolar
  • Stajerler

gibi bordro alt birimleri oluşturabilirsiniz.

Ücret Türleri

Bordroda kullanacağınız ücret türlerini bu uyarlama adımında tanımlayabilirsiniz.

Bu adımda / ile başlayan ücret türlerini kesinlikle değiştirmemeniz ve silmemeniz gerekmektedir.

Kendi şirket ücret türlerinizi 1 den başlayarak oluşturabilirsiniz, 1- 9 arası müşteriler için ayrılmıştır. Sistem ilk kurulduğunda mevcut gelen ücret türlerini gerekirse silebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Ücret türlerinizi tanımlarken kodlama mantıkları da kullanabilirsiniz. Örnek olan 1 ile başlayan temel ücret, 2 ile başlayanlar ek ödemeler ve 3 ile başlayanlar kesintiler gibi.

Ücret türlerini tanımlarken gireceği matrahları da işaretlemeniz gerekmektedir.

Net ücretler de ise mutlaka 3 ücret türü oluşturmalısınız.

İlk ücret net giriş yapılacak ücret türü, +1 ekleyerek brütleşen ücret türü, +2 ekleyerek brüt ve net farkı olarak tanımlayabilirsiniz.

SSK Grupları

Yasal SSK gruplarını tanımlayabilirsiniz. Sistem oluşturulduğunda zaten oluşturulacaktır. İsterseniz ekleme yapabilirsiniz.

 

Belge Türleri

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Hizmet Akdine İstinaden Çalışan Sigortalılar Yönünden Belge Türlerinden kullandıklarınızı tanımlayınız. Sistem ilk kurulduğunda Normal ve Emekli belge türleri tanımlanmış olacaktır.

Sakatlık İndirim Oranları

Sakatlık dereceleri ve indirim oranları tanımlanmalıdır.

Vergi Dilimleri

Vergi dilimleri yıllık olarak tanımlanmalıdır.

SSK Oranları

SSK tavan, taban ve asgari ücretleri bu tabloda tanımlanmalıdır.

AGI Oranları

AGI oranları bu uyarlama adımında tanımlanmalıdır.

Yorumlar kapalı