OrchestraUyarlamalar

Orchestra-SAP Entegrasyon Programları

Orchestra ve SAP arasında veri entegrasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan programlar belirli aralıklarla arka planda çalışarak iki sistemin birbiriyle eşlenmesini sağlamaktadır. İhtiyaç halinde bu programlara 'ZORCH' menüsü üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

İşlem kodu alanına ZORCH yazınca 'Veri Gönder' altında programlar listelenir. 

Orchestra Aktif Personel Gönderim Servisi

ZHRSP_ORC_P01 işlem koduyla da ulaşılabilen aktif personel gönderme programı ile verilen tarihte aktif olan personeller ve bu personellere ait bilgiler orchestraya aktarılmaktadır.

Seçim alanları doldurularak istenilen kırılımda personeller aktarılabilir. 

Servis linki, kullanıcı adı ve şifre doldurulur. 

Çalıştırma seçimlerinde iki seçenek mevcuttur. Tüm veriyi aktarma seçimi ile verilen kırılımlara göre ilgili bütün veri Orchestra'ya aktarılır. Sadece Değişiklikler seçildiğinde ise Orchestra'da mevcut olmayan ve/veya herhangi bir değişiklik yapılan veriyi aktarmak için program çalışır. Gün sayısı alanına girilen sayıya göre o kadar süreden beri değişiklik yapılmış personellerin verisi aktarılır. (Örnek: Gün sayısı 3 girildiğinde son 3 günde bir değişiklik yapılmış personel verisi varsa sadece o personellerin verileri aktarılır.)

Herhangi bir aktarım yapmadan sadece kontrol amaçlı da program çalıştırılabilir. Bu durumda test seçeneği işaretlenmelidir. Test seçeneği işaretlenerek çalıştırıldığında Ekrana gelen ALV listesi ile veri kontrolü sağlanabilir.

Orchestra Nesne Aktarım Programı

ZHRSP_ORC_P02 işlem koduyla da ulaşılabilen nesne aktarım programı ile verilen tarihe göre nesne aktarımı(organizasyon birimi, pozisyon, iş vb.) sağlanır.

Seçim ekranı aktarılmak istenen nesneler için doldurulur ve program çalıştırılır. 

'Tüm Veriler' veya 'Sadece Değişiklikler' olmak üzere iki çeşit çalıştırma seçimi vardır. Sadece değişiklik yapılan veriler aktarılmak isteniyorsa gün sayısı alanına girilen sayıya göre o kadar süreden beri değişiklik yapılmış olan personellerin verisi aktarılır. (Örnek: Gün sayısı 3 girildiğinde son 3 günde bir değişiklik yapılmış personel verisi varsa sadece o personellerin verileri aktarılır.)

Test seçimi işaretlenerek aktarım yapılmadan sadece veri kontrolü yapılabilir. 

 

Orchestra Bilgitipi Aktarım Programı

ZHRSP_ORC_P03 işlem koduyla da ulaşılabilen bilgitipi aktarım programı ile bilgitipi verilerinin Orchestra'ya aktarımı sağlanır. 

Tarih ve seçim parametreleri doldurularak bilgitipi seçimi yapılır.

İşten çıkan kişilerin Orchestra'dan kullanıcı kayıtlarının silinmesi için mutlaka P0000-İşlemler Dizisinin günlük çalıştırılması gerekmektedir. Bunun için aktif personeller işinin arkasından SM36 ile bir iş oluşturmanız gerekmektedir.

Test olarak çalıştırılırsa Orchestra aktarımı yapılmaz. 

Program çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen tablodan kontroller yapılabilir. 

 

Bu aktarımların logları Orchestra Admin kullanıcısı tarafından kontrol edilebilir. Uyarlamalar menüsünde Sistem uyarlamalarının altındaki 'Veri Transfer Günlükleri'nden bu loglara erişilebilir. 

Yorumlar kapalı