OrchestraUyarlamalar

Performans Yönetimi Uyarlamaları

Performans yönetimi modülü ile çalışanlarınızı hedef ve nitelik bazlı değerlendirme süreçlerini yönetebilirsiniz.

Bu modülün kullanılması için gerekli uyarlama adımları aşağıdaki gibidir;

Performans Rolleri

Performans yönetimi rolleri, ilk kurulumda bu uyarlama tablosu dolu olarak gelecektir.

Performans Form Türleri

Şirketinizde kullanılan performans form türlerini tanımlayabilirsiniz. Form türleri ile asgari, azami girilecek hedef sayıları, kullanılacak nitelik grup id leri tanımlanabilir.

Tanım: formun tanımı,

Hedef Girişi: eğer form üzerinde çalışan hedef girişleri yapacak ise seçilir,

En Az Hedef Grş.: çalışanlar en az buradaki sayı kadar hedef girmelidir,

En Faz. Hedef Grş.: çalışanlar en fazla buradaki sayı kadar hedef girmelidir,

Nitelik Girişi?: nitelik değerlendirmesi de yapılacak ise seçilmelidir,

Nitelik Grupları: değerlendirilecek nitelik grup id leridir, nitelik ağacından bakınız,

Nitelikler: değerlendirilecek nitelikler id ler olarak buraya da girebilirsiniz, eğer nitelikler tek bir grup altında değil ise,

Hedef Ağırlık Girişi: hedefler ağırlık verilerek girilmesi için seçilmelidir,

Değerlendirici sayısı: 1 ya da 2 girilir, 1: sadece puanlamayı ilk yönetici yapacak ise, bir üst yönetici de değerlendirme yapacak ise,

Form Bilgilendirme Yazısı

Form üzerinde çalışanlar tarafından görülecek bilgilendirme metni

Form Durumları

Form durumları, eğer iş akışı bazlı değerlendirme yapılmayacak ise kullanılır. Standart sistem iş akışı formları kullanmaktadır.

Form Düğmeleri

Form düğmeleri, eğer iş akışı bazlı değerlendirme yapılmayacak ise kullanılır. Standart sistem iş akışı formları kullanmaktadır.

MY Performans Uyarlamaları

Mavi yaka performans değerlendirmesi için kullanılır.

Performans Hedef Türleri

Hedefler girilirken hedef türü girilebilir. Bu adımda çalışanların girebileceği hedef türleri tanımlanır.

SAP Ek Personeller

SAP entegre kullanılırken bu adımda SAP de olmayan ek personeller girilmektedir.

Yorumlar kapalı