Orchestra İK
Çalışan Servisleri

Çalışanlarınızla entegre insan kaynakları uygulamaları ile İK da yüksek verimlilik kazanın

Personel Bilgitipi Güncelleme

Çalışanlar kendi bilgitiplerini görebilirler ve gerekli ise güncelleme yapabilirler. Çalışanların görebileceği bilgitipleri, hangilerinin insan kaynakları onayına gideceği ve doküman gerekli olup olmadığına karar verebilirler.

Çalışanların kendi bilgitiplerini kendilerinin güncellemesi ile insan kaynaklarının operasyonel iş yükü azalacaktır.

...

Personel Doküman Güncelleme

Çalışanlar gereken dokümanları kendileri mobil ya da web uygulama üzerinden yükleyebilirler. Bu şekilde hiçbir eksik evrak peşinde koşmazsınız.

...

Bordro Zarfı

Çalışanların bordrolarını direkt mobil ya da web uygulaması üzerinden almalarını sağlayabilirsiniz.

+Dijital imza modülü çalışanların bordro zarflarını gördükleri ekrandan direkt imzalamalarını sağlayabilirsiniz.

...

Zaman Bilgilerim

Çalışanlar kendi zaman bilgilerini sürekli görüntüleyebilir, gerekli olduğunda güncellemelerini yapabilirler. Çalışan takvimi, devamsızlıklar, devamlar, devamsızlık kotaları ve izin mutabakat belgesi uygulamaları zaman bilgilerim menüsünde gelen uygulamalardır.

+Puantaj modülü ile çalışanlar aynı zamanda puantaj mesajlarını görebilirler ve gerekli işlemlerini yapabilirler.

...

Çalışan Raporlamaları

Çalışanlarınızı kendileri ile ilgili bazı raporlamaları kendilerinin almalarını sağlayabilirsiniz. Örnek olarak eksik evraklarım, eksik ana veri bilgitiplerim ya da işlem loglarım raporlarını direkt alabilirler.

...