API Tabanlı Orchestra İK ile farklı sistemlerden erişim mümkündür

It is very common use of Orchestra with very known HR systems. As Orchestra is API based, it is easy to integrate with to mobilize, modernize HR with minimum investment.

1. SAP İK Entegrasyon Mimarisi

Orchestra İK hazır SAP İK Entegrasyon paketine sahiptir. Bu paket, SAP Api hizmetleri + programları içermektedir ve bu paketin proe başlangıcında SAP sisteminde yüklenmesi gerekmektedir.

SAP İK Entagrasyon Paketindeki nesneler;

  • ZORCH alan menüsü, orchestra sistemine veri göndermek için gerekli işlem komutlarını içerir
  • + API servisleri

Kurulacak mimari aşağıdaki gibidir;

...

2. Azure AD Entegrasyonu (SSO)

Uygulamaya özel farklı kullanıcı yönetimlerini birden fazla uygulamada merkezi kimlik yönetimi mantığına dönüştürmek, BT Yönetimleri için çok tavsiye edilen ve popüler bir stratejidir.

Orchestra, Azure AD 'den SAML tabanlı SSO uygulaması olarak tanımlanabilir. Bu durumda, kullanıcılarınız ve Orchestra 'ya erişimleri Azure AD panellerinden kolayca yönetilebilir. Böylece çalışanlarınız Office 365 kullanıcıları ile ek kullanıcı ve şifre girmeden Orchestra 'ya erişebilir.

...