Orchestra İK
İşe Yerleştirme

Şirket iş tanımlarınızı, nitelik ve görev kataloglarından oluşturup hızlı ve doğru içerikli ilanlar oluşturup, doğru kişileri ölçerek seçin.

Entegre Nitelik Kataloğu

Her ilanda nitelikleri ayrıca yazmamak için şirket nitelik kataloğu ya da iş tanımları ile entegre olabilen ilan verme süreci.

Nitelikleri iş tanımlarından direkt alabilir ya da nitelik kataloğunuzdan tek tek de seçebilirsiniz.

...

Entegre İş Tanımları

Orchestra İşe Yerleştirme sürecinde ilk olarak iş tanımlarınızı nitelik ve görev kataloğundan oluşturursanız ilan oluşturma ve adayların uygunluğunun seçilmesi daha kolay olacaktır.

Sonuç olarak iş tanımlarından türetilen ilanlar ile aday uygunluk yüzdeleri hesaplanabilecektir.

...

Mobil Cihazdan İlan Verme

Hızlı ve kolay şekilde aradığınız adaylar için ilanlarınızı mobil cihazınızdan verebilirsiniz.

...

Adayların Yüzdesel Ölçümlenmesi

Adayların başvuru esnasında profillerini oluştururken niteliklerini şirket nitelik kataloğundan seçmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun sonucunda, adayları istediğiniz iş tanımları ile sayısal kıyaslayabilirsiniz.

...

SAP Entegrasyonu

Başvuru veri modeli benzer olduğu için Ochestra İK İşe Yerleştirme modülünde işe alınmasına karar verdiğiniz adayları kolayca SAP sistemine aktarabilirsiniz.

...