Orchestra İK
Zaman Yönetimi - Puantaj

Bulut tabanlı Orchestra Puantaj sistemi ile mobil giriş/çıkış dan bordro entegrasyonuna kadar tüm puantajlarınızı mobilden yönetin.

Onaylı/Onaysız Haftalık Vardiya Planlaması

Haftalık ekip planlamalarınızı oluşturun, planlama esnasında önceki haftalardan gelen bakiyeler ve hem yasal hem de şirket özel kuralların uygulandığından emin olun.

Planlama esnasında çalışan devam ya da devamsızlıklarını da işleyebilir, gerekli ise bir üst seviye plan onayları süreçleri kurgulayabilirsiniz.

...

Tüm kart okuma sistemleri ile entegrasyon

Orchestra İK Puantaj Sistemi tamamen API bazlı geliştirildiği için tüm donanım sistemleri ile kolayca entegre edilebilir.

Sonuç olarak Orchestra Puantaj sistemini kullanmak demek ek bir donanım yatırımı gerektirmez.

...

Detaylı, yasal puantaj sistemi

Tek ekran üzerinden pratik puantaj çalıştırması ve sonuçların analizlerini yapabilirsiniz. Ayn ekran üzerinde istediğini kolonları ekleyip/çıkartarak farklı görünüm varyantları oluşturabilirsiniz.

...

Zaman mesaj düzeltme süreçleri

Puantaj sonucunda eksik ya da kural dışı verilerden kaynaklanan puantaj mesajlarının hızlıca düzeltilebilmesi için isterseniz çalışanların entegre olmalarını sağlayabilirsiniz.

...

+Mobil Kullanım

Orchestra Puantaj sisteminde tüm süreçleri mobil cihazlar üzerinden yönetebilirsiniz.

...